Kontakt

Interagrar d.o.o.                                                     
Luja Adamiča 32                                            
11000 Beograd                                                                   
Interagrar@gmail.com                                   
065 3535 003       

Podaci firme:   

PIB: 100248542 

Matični broj: 07493908 

Šifra delatnosti: 15710

Tekući račun: 330-4002663-21

                                    

Obrazac za kontakt