na vrh

MultiMix SE - Premiks za konje, živinu i stoku

MultiMix SE - Vitaminsko-mineralni dodatak za životinje
MultiMix SE - Vitaminsko-mineralni dodatak za životinje

Vitaminsko-mineralni dodatak hrani obogaćen aminokiselinama. Sadrži 13 vitamina, 4 esencijalne aminokiseline i 11 minerala.

KATEGORIJE: Proizvodi za krave, Proizvodi za ovce, Proizvodi za živinu, Proizvodi za svinje, Proizvodi za konje

Vitaminsko-mineralni dodatak hrani obogaćen aminokiselinama. Sadrži 13 vitamina, 4 esencijalne aminokiseline i 11 minerala. Karakteristika i različitost sastava ovog vitaminsko-mineralnog dodatka u odnosu na slične proizvode ove namene je u sledećem:
Pojačana AD3E komponenta sa dodatkom biotina i folne kiseline. Obogaćen je ESENCIJALNIM AMINOKISELINAMA (LIZIN, METIONIN, TREONIN, TRIPTOFAN, a sadrži i ENZIME i KORIGENSE UKUSA I MIRISA).

Namena

Osnovni vitaminsko-mineralni dodatak u proizvodnji stočne hrane za svoje potrebe ili kao dodatak visokoproizvodnim i rasplodnim grlima.

1-2 kg na 100 kg gotove hrane ili 20 g na svakih 100 kg TM kod mlečnih i rasplodnih grla.

Napomena:

Može se koristiti kod svih rasa i kategorija životinja a naročite rezultate postiže kod visokomuznih grla i priplodnih životinja.