na vrh

MultiMix Plus - Premiks za konje, živinu i stoku

MultiMix Plus - Vitaminsko-mineralni dodatak za životinje
MultiMix Plus - Vitaminsko-mineralni dodatak za životinje

Vitaminsko-mineralni dodatak hrani obogaćen aminokiselinama. Sadrži 13 vitamina, 2 esencijalne aminokiseline i 11 minerala.

KATEGORIJE: Proizvodi za krave, Proizvodi za ovce, Proizvodi za živinu, Proizvodi za svinje, Proizvodi za konje

Vitaminsko-mineralni dodatak hrani obogaćen aminokiselinama. Sadrži 13 vitamina, 2 esencijalne aminokiseline i 11 minerala. Karakteristika i različitost sastava ovog vitaminsko-mineralnog dodatka u odnosu na slične proizvode je u sledećem: veoma pojačana mineralna komponenta sa optimalnim vitaminskim sastavom.

Namena

Osnovni vitaminsko-mineralni dodatak u proizvodnji stočne hrane za svoje potrebe ili kao dodatak visokoproizvodnim grlima.

1-2 kg na 100 kg gotove hrane.

Napomena:

Može se koristiti kod svih rasa i kategorija životinja, a naročite rezultate postiže kod mladih kategorija životinja u intenzivnom porastu (prasad, jagnjad, jarad, ćurića i pilića, teladi)