na vrh

Multimix C 15% - Premiks za živinu

Oralni rastvor vitamina C i vitamina K3
Oralni rastvor vitamina C i vitamina K3

Oralni rastvor vitamina C i vitamina K3. Askorbinska kiselina deluje kao stabilizator hormona nadbubrežne žlezde, učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata i azota, ubrzava koagulaciju krvi, održava fiziološku permeabilnost krvnih sudova, olakšava resorpciju gvožđa, povećava otpornost organizma prema infekcijama, deluje kao antioksidantno sredstvo, inaktiviše različite toksine.

KATEGORIJE: Proizvodi za živinu

Oralni rastvor vitamina C i vitamina K3. Askorbinska kiselina deluje kao stabilizator hormona nadbubrežne žlezde, učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata i azota, ubrzava koagulaciju krvi, održava fiziološku permeabilnost krvnih sudova, olakšava resorpciju gvožđa, povećava otpornost organizma prema infekcijama, deluje kao antioksidantno sredstvo, inaktiviše različite toksine.

Askorbinska kiselina ima važnu ulogu u reakcijama transporta elektrona u ćelijama, deluje kao prenosilac vodonika u redoks-procesima metabolizma. Askorbinska kiselina je bitan nutritivni faktor za domaće životinje, mada je većina vrsta sintetiše (živina, preživari, konji). Međutim, pri većim naporima, tokom zaraznih bolesti, graviditeta i laktacije potrebe za ovim vitaminom rastu i lako dolazi do hipovitaminoze.

Namena

Stanja povećanih potreba za C vitaminom.

10-25 ml na 1l vode za piće.

Napomena:

Potporna terapija kod različitih oboljenja – zarazne bolesti, naročito bolesti respiratornog trakta (pneumonija, štenećak, leptospiroza i dr. uz kauzalnu terapiju), krvarenja, hemoragične dijateze, trovanja (bakterijskim toksinima, alimentarna i medikamentozna-sulfopreparatima, preparatima arsena i olova ), funkcionalni sterilitet na bazi C-hipovitaminoze, u hirurgiji pre i posle operacije, ekcemi.