na vrh

Ketosol Oral - Premiks za krave i ovce

Ketosol Oral - Prevencija i lečenje ketoza kod krava i ovaca
Ketosol Oral - Prevencija i lečenje ketoza kod krava i ovaca

Prepart Ketosol poseduje glukogeno, antiketogeno i antisteatozno dejstvo jer aktivne supstance u njemu imaju hepatoprotektivno dejstvo i izuzetno značajnu ulogu u normalizaciji metaboličkih poremećaja kod preživara.

KATEGORIJE: Proizvodi za krave, Proizvodi za ovce

Prepart Ketosol poseduje glukogeno, antiketogeno i antisteatozno dejstvo jer aktivne supstance u njemu imaju hepatoprotektivno dejstvo i izuzetno značajnu ulogu u normalizaciji metaboličkih poremećaja kod preživara.

Namena

Prevencija i lečenje ketoza krava i ovaca.

300 – 500 ml po kravi dnevno podeljeno u dva davanja.

Napomena:

Preparat se daje bocom ili sondom.