na vrh

EvitASel Tablete

EvitASel za krave i ovce
EvitASel za krave i ovce

Alimentarna mišićna distrofija ovaca, jagnjadi, jaradi i teladi, smanjena plodnost rasplodnih životinja. Hipo i avitaminoza naročito kod mladih životinja (rahitis, tetanija, degenerativne promene nervnog sistema, jačanje opšte otpornosti prema zaraznim bolestima.

KATEGORIJE: Proizvodi za krave, Proizvodi za ovce

Vitamin A je vazan za normalan rast i reprodukciju, štiti epitel sluznice povećavajući otpornost prema bolestima, sprečava degenerativne patološke promene u nervnom sistemu očima i reproduktivnom sistemu.

Vitamin D3 reguliše promet kalcijuma i fosfora pa je uslov za formiranje pravilnog koštanog sistema. Vitamin E deluje antioksidativno štiteći integritet ćelija, funkciju mišića, utiče na rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem, krvnim sudovima i masnom tkivu.

Selen je esencijalni microelement deluje kao snažan antioksidant štiteći ćelije i tkiva od oštećenja, katalizator enzimske regulacije.

Namena

Alimentarna mišićna distrofija ovaca, jagnjadi, jaradi i teladi, smanjena plodnost rasplodnih životinja. Hipo i avitaminoza naročito kod mladih životinja (rahitis, tetanija, degenerativne promene nervnog sistema, jačanje opšte otpornosti prema zaraznim bolestima.

1 tbl. na jagnje, jare ili prase jednom u tri meseca.

Napomena:

Na području Srbije u zemljištu i biljnim kulturama izražen je deficit u selenu te ga treba nadoknađivati iz mineralnih komponenata bar jednom u tri meseca. Ne davati ovcama i govedima u periodu laktacije.