na vrh

Antidiar - Premiks za konje, živinu i stoku

Antidiar za konje, živinu i stoku za sprečavanje dijareje
Antidiar za konje, živinu i stoku za sprečavanje dijareje

Taninska kiselina taloži belančevine. U kontaktu sa kožom i sluzokožom taninska kiselina stvara na površini tanak sloj netopivih belančevina koji sprečava resorpciju toksičnih materija.

KATEGORIJE: Proizvodi za krave, Proizvodi za ovce, Proizvodi za živinu, Proizvodi za svinje, Proizvodi za konje

Taninska kiselina taloži belančevine. U kontaktu sa kožom i sluzokožom taninska kiselina stvara na površini tanak sloj netopivih belančevina koji sprečava resorpciju toksičnih materija. Stvaranjem kisele sredine u crevima zaustavlja se razmnožavanje većine patogenih bakterija.

Namena

Preveniranje i terapija proliva domaćih životinja prirodnim putem.

Način upotrebe:

Prasad 3 – 5 g na1 kg hrane ili u 1 l vode tokom 3 – 4 dana.

Telad 10 – 25 g na jedinku ili u 5 l vode tokom 3 – 4 dana.

Goveda 20 – 50 g na jedinku ili u 10 l vode tokom 3 – 4 dana.

Živina 3 – 5 g na l vode tokom 3 – 4 dana.

Napomena:

Preparat se može davati preventivno i terapijski kroz hranu ili rastvoren u vodi za piće.